• odmaševanje odtokov;
  • strojno čiščenje kanalizacijskih in meteornih odtokov;
  • popravilo in sanacija odtokov;
  • izdelava projekta za sanacijo ali spremembo odtokov;