• Prvi znaki so slabo požiranje vode;
  • Pojavi se glukajoči zvok iz odtoka, ko odteče voda;
  • Pojavi se smrad iz odtokov;
  • Če imate pomivalni stroj priključen na odtok iz umivalnika se vam zaradi slabega odtoka v umivalnem koritu nabere voda, ki je odtekla iz pralnega stroja;
  • Pri talnem sifonu priteče voda – izliv;
  • Voda ne odteka več.

To je nekaj dejstev, da so vaši odtoki zamašeni.

Kako opazimo, da je z našim odtokom nekaj narobe?
Tagged on: