Vsaka hiša ali objekt, ki je priključen na glavni kanalizacijski vod mora imeti na svoji parceli glavni revizijski kanalizacijski jašek. Ta jašek je narejen zaradi lažjega pregleda vseh dovodnih odtokov in odvodnega odtoka. Iz tega jaška lahko čistimi vse zamašene odtoke z visokotlačnim strojem za čiščenje odtokov. Prav tako iz tega jaška lahko s kamero pregledamo odtoke in odtočne cevi.

Revizijski kanalizacijski jaški