Sanacije odtokov izvajamo predvsem tam, kjer ni mogoče očistiti kanalizacijske cevi:

  • Zaradi zamašenosti;
  • Zaradi dotrajanosti cevi;
  • Zaradi mehanskih poškodb cevi;
  • Zaradi različnih sprememb namembnosti prostorov;
  • Zardi spremembe bivalnih prostorov – razni prizidki;
  • Zaradi predolgih razdalj in neustreznega padca cevi.

Sanacije se izvedejo na različne načine upoštevajoč namembnosti prostorov in njihovemu videzu. Sanacijo največkrat izvedemo na novo in jo izpeljemo na najbolj ugoden način ( pod stropom, v kotu,… ). Danes lahko z različnimi materiali sanacijo odtočnih cevi izvedemo dekorativno in neopazno. Sanacije izvedemo z vsemi gradbenimi in obrtniškimi deli. Torej ne potrebujete drugih izvajalcev.